หน้าแรกธุรกิจ
ข่าวธุรกิจ
ในประเทศ
การค้า
การตลาด
การลงทุน
การเงิน
ต่างประเทศ
การค้า
การตลาด
การลงทุน
การเงิน
  ออนไลน์
ตลาดหุ้น
ข่าวหุ้น
บทวิจัย
ภาวะหุ้น
กระทิง
บ้านพระอาทิตย์
โลกธุรกิจ-เศรษฐกิจ
ทั่วไป
มหภาค
ข่าวบริการ
 
หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรก Business | โลกธุรกิจ-เศรษฐกิจ E-mail this articlePrint this article
โลกธุรกิจ-เศรษฐกิจ ทั่วไป
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2546
 
ม. กรุงเทพทำ e-Learning เน้น Edutainment เพื่อเรียนรู้
โดย ผู้จัดการออนไลน์
 
      มหาวิทยาลัยกรุงเทพโชว์วิสัยทัศน์ สถานศึกษาสำหรับอนาคต โครงการ e-Learning มุ่งความเป็นเลิศด้านไอที โดยซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เอชพีกว่า 1,600 เครื่อง เพื่อพัฒนาระบบไอที สร้าง Cyber Center พร้อมขยายระบบอินทราเน็ต รองรับการใช้งานนักศึกษาและคณาจารย์ ล่าสุดทำบัตรนักศึกษาเป็นสมาร์ทการ์ด ใช้งานอีเพิร์ส (e-Purse) ภายในมหาวิทยาลัย
      
       มหาวิทยาลัยกรุงเทพเห็นความสำคัญการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มศักยภาพการศึกษา จึงกำหนดนโยบายพัฒนาระบบไอที เพื่อทำโครงการ e-Learning และบริการ Web Services ครบวงจร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไอทีมหาวิทยาลัยให้เจริญรุดหน้าต่อเนื่อง
      
       เพื่ออำนวยความสะดวกนักศึกษา ทั้งการเรียน ค้นคว้าหาข้อมูล และเพื่อลดปริมาณใช้กระดาษ รวมทั้งเป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ และค้นคว้า ของคณาจารย์ โครงการพัฒนาระบบไอทีเป็นเฟสๆ ประกอบด้วย
      
       Cyber Center หรือห้องปฏิบัติการ ที่ทำขึ้นคอนเซ็ปเรียนรู้ลักษณะ Edutainment ด้วยความเชื่อว่า การเรียนรู้นักศึกษาปัจจุบัน แตกต่างจากนักศึกษาอดีต ดังนั้น การเรียนการสอน รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ต้องปรับรูปแบบให้เหมาะสม
      
       ลักษณะ Cyber Center จึงเป็นเสมือนห้องอินเทอร์เน็ตสมัยใหม่ ที่มุมหนึ่งจัดเป็นพื้นที่สำหรับดีเจ ใช้เปิดเพลง หรือบางครั้งประยุกต์ใช้เป็นเวทีสำหรับวิทยากรบรรยาย มีจอภาพขนาดใหญ่ 2 จอ เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่นักศึกษาสามารถใช้บริการค้นคว้าหาข้อมูล ฟังเพลง ฟังบรรยายพิเศษ และบริการอื่นๆ จัดเพื่อเสริมการเรียนรู้ให้นักศึกษา
      
       URSA (University Record System Access) เป็นระบบ Intranet ช่วยให้นักศึกษาเข้าถึงข้อมูล หรือบริการมหาวิทยาลัย โดยผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น ลงทะเบียนและชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต เช็คผลการเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ วิชาและกลุ่มที่เปิดสอน เพื่อวางแผนการเรียนอย่างเหมาะสม
      
       รวมทั้งใช้บริการห้องสมุดเพื่อสืบค้น ตรวจสอบรายชื่อหนังสือที่ยืม ใช้เทปออนไลน์ e-Journal ขอคำปรึกษาผ่าน Virtual Help Desk (FAQ) ฯลฯ ขณะเดียวกัน ยังสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นข้อมูลเพิ่มเติมอีกด้วย นักศึกษาสามารถใช้งานได้ จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งกระจายครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
      
       หากนักศึกษาต้องการพิมพ์งานประเภทต่าง ๆ สามารถสั่งผ่านบริการพิมพ์งานด้วยระบบ Self-service Printing เพียงแต่นักศึกษาใส่รหัส แล้วสั่งพิมพ์ ก็สามารถรับงานพิมพ์ที่เครื่องส่วนกลางได้ทันที อีกทั้งการชำระเงินค่าบริการ ก็ทำได้สะดวกและรวดเร็ว ด้วยการชำระผ่าน Pre-paid Card
      
       ล่าสุด ปีการศึกษา 2546 นักศึกษาใหม่จะมีบัตรนักศึกษารูปแบบสมาร์ทการ์ด ลักษณะบัตรเติมเงิน เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำบัตรดังกล่าวจ่ายค่าบริการต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย แทนพกพาเงิน ซึ่งมหาวิทยาลัยเตรียมพร้อม ตั้งจุดเติมเงินเพื่อให้บริการ อนาคตอันใกล้ จะขยายงานบัตรนักศึกษาดังกล่าว ให้ใช้งานร่วมกับร้านค้า หรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ได้ต่อไป
      
       ผศ.สมจิตต์ ลิขิตถาวร ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่ามหาวิทยาลัยมุ่งเน้นใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือการเรียนการสอน และค้นคว้า เพื่ออำนวยความสะดวกนักศึกษาและคณาจารย์ และเพื่อให้สอดคล้องความต้องการนักศึกษายุคดิจิตอล
      
       จึงต้องปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยที่สุด โดยประยุกต์ให้บริการอินเทอร์เน็ต ที่เน้นให้ความรู้และความบันเทิงควบคู่กัน ซึ่งสอดคล้องแนวนโยบายรัฐบาล พัฒนาสถานศึกษา โดยนำไอทีเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการพัฒนาไอทีมาต่อเนื่อง ช่วงนี้ เป็นช่วงขยายงานให้เจริญรุดหน้า ทันสมัย ทันกาล
      
       ผศ.สมจิตต์กล่าวอีกว่า เพื่อการใช้งานที่ราบรื่น และประสิทธิภาพสูงสุด ศูนย์คอมพิวเตอร์พัฒนาระบบและโปรแกรมต่างๆ ด้วยบุคลากรภายในศูนย์คอมพิวเตอร์เอง จึงวางใจได้ประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล และระบบใช้งานทุกส่วนที่เกี่ยวเนื่องกัน หรือกรณีมีปัญหา จะแก้ไขอย่างรวดเร็ว เพราะระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย เป็นระบบรวมศูนย์
      
       ด้านนายอโณทัย เวทยากร หัวหน้ากลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ บริษัท ฮิวเลตต์-แพ็คการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือเอชพีจากแดนมะกัน กล่าวว่าเอชพีมีนโยบายสนับสนุนการศึกษา และพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต จึงยินดีที่ได้รับเลือกเป็นส่วนหนึ่งโครงการพัฒนาระบบไอทีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
      
       เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ช่วยให้เกิดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ เพิ่มโอกาสค้นคว้า วิจัย ช่วยยกระดับและพัฒนาการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมช่องทางพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและคณาจารย์อีกด้วย เอชพีส่งมอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์ 1,600 เครื่อง รวมทั้งเครื่องเลเซอร์พริ้นเตอร์ และอิงคฺ์เจ็ต พริ้นเตอร์ ให้มหาวิทยาลัยกรุงเทพเรียบร้อยแล้ว
      
 
ข่าวอื่นๆ ในหมวด
เทรนด์ ไมโครเปิดตัวป้องกันไวรัส
ตลท.-โบรกเกอร์หาทางขยายฐานผู้ลงทุน
ฟิทช์แจก F1 (tha) หุ้นกู้ระยะสั้นต่อเนื่องออสเปรย์ ซีรี่ส์ วัน
CI ถือหุ้นบริษัทเจ้าของที่ดินใกล้สนามบินหนองงูเห่า
SCB คลอดเป้าสินเชื่อบ้านทั้งปีนี้เพิ่มสุทธิ 1.5 หมื่นล้านบาท
 
159 แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
 ชื่อ/email ของคุณ : กติกาในการแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
 
 
All site contents copyright © 1999-2003 Thaiday Dot Com Co., Ltd.